Onze doelgroep

Heeft je kind van 4 tot 13 jaar moeite met leren of kampt hij/zij met lichte gedragsproblemen? Onze school biedt uitkomst! De Vijfkamp is een SALTO-school voor speciaal basisonderwijs met een algemeen levensbeschouwelijke grondslag in de wijk Woensel-Noord, nabij de Hondsruglaan. Wij bieden je kind een passend lesaanbod, waarbij we uitgaan van hun eigen mogelijkheden. Door hierop aan te sluiten, vergroten we de succeservaringen en maakt het je kind zelfverzekerder.  

Uitgangspunt 

Ons uitgangspunt is dat we streven naar terugplaatsing van je kind naar het reguliere basisonderwijs. De verantwoordelijkheid blijft gedeeltelijk bij het basisonderwijs liggen. Voorafgaand stemmen we de duur van de toelaatbaarheidsverklaring af. Aan het einde van de duur toelaatbaarheidsverklaring bekijken we of je kind teruggeplaatst kan worden naar regulier onderwijs of anderszins.