S.O.P

Schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.): is onze school de passende plek voor jouw kind?

Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor?

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze school  worden toegelaten. We geven ook aan wat onze grenzen zijn.  Wij geven aan voor welke kinderen wij wel en niet een passende plek op onze school kunnen bieden.

Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld in samenspraak met  het team van basisschool onze school. De medezeggenschapsraad (personeel en ouders) heeft advies gegeven.