Kennismaking, aanname en beschikbaarheid

 

Aanmeldprocedure SBO de Vijfkamp 

Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt, in overleg met de ouders, verwijzing plaats naar het SBO. In geval van verwijzing wordt een vastgestelde procedure gevolgd, waarbij een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, onder meer gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen. Het SWV geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs S(B)O. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid door de basisschool en de ouders. Enkel bij verwijzingen vanuit een voorschoolse setting zijn wij, SBO, betrokken bij de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Afhankelijk van de huidige setting (voorschoolse setting of regulier basisonderwijs) wordt de aanmeldprocedure doorlopen. 

  1. Verwijzing voorschoolse setting: 

Ouders kunnen zich melden voor een kennismakingsgesprek. Wanneer zij voor onze school kiezen, zullen we het dossier van de leerling opvragen bij de verwijzende school en vindt er een observatieplaats. Tot slot wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam en vindt besluitvorming plaats betreffende de definitieve plaatsing van een leerling. Wanneer positief besloten wordt over de plaatsing, kan de Triade plaatsvinden en de toelaatbaarheidsverklaring worden ingediend. 

Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, mag een kind geplaatst worden. Er vindt een overdracht plaats tussen de leerkracht of intern begeleider van de basisschool en de intern begeleider of bouwleider van onze school. Dit wordt ook wel “Warme Overdracht” genoemd. De informatie die overgedragen wordt vormt een aanvulling. 

  1. Verwijzing reguliere basisschool 

De basisschool dient een verzoek in bij het Samenwerkingsverband voor het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De deskundigen van het Samenwerkingsverband bestuderen de aanvraag en het dossier. Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring SBO wordt afgegeven, melden ouders zich aan op een SBO-school. Het is mogelijk om voorafgaand aan de aanmelding een afspraak te maken voor een rondleiding en kennismaking. Vervolgens kan er aangemeld worden, wordt het dossier gedeeld, vindt er een warme overdracht plaats en mag de leerling komen wennen. Vervolgens kan de leerling starten op het gewenste moment. 

Het hele jaar door kunnen leerlingen bij ons geplaatst worden. Kinderen die bij de start van het nieuwe schooljaar instromen, moeten wel voor begin juni aangemeld worden bij het Samenwerkingsverband. Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website: www.po-eindhoven.nl 

Nog belangrijk! 

Kinderen kunnen gedurende het gehele schooljaar instromen met een toelaatbaarheidsverklaring SBO mits er plaats is. We zullen op de website aangeven in welke leerjaren er geen ruimte meer is om dit schooljaar in te stromen.

In schooljaar 2023-2024 is het niet meer mogelijk om in te stromen in leerjaar 3, 7 en 8 (met uitzondering van de reeds aangemelde leerlingen). 

Kennismakingsgesprek

Via dit formulier kun je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Vul de velden in en noteer welke dagen en tijden je beschikbaar bent. Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug.

 

Kennismakingsgesprek

Via dit formulier meld je je aan voor een kennismakingsgesprek.

Naam(Vereist)
Naam kind(Vereist)