Ouderbijdrage

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage. Ouders bepalen zelf wel bedrag zij kunnen missen en willen
bijdragen. Eerder was de bijdrage 20 euro.

Van deze bijdragen schaffen we materialen aan en organiseren we activiteiten die niet door de overheid
worden bekostigd. Begin van het schooljaar ontvangen ouders een toelichtende brief met verzoek tot
betaling en krijgt u een overzicht van wat er met de ouderbijdrage gebeurt. Het niet betalen van de
ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van de kinderen van deelname aan bepaalde activiteiten. De
hoogte van de geïnde vrijwillige ouderbijdrage bepaalt welke extra activiteiten we kunnen organiseren.
Naast de ouderbijdrage wordt er een bijdrage gevraagd aan ouders voor het schoolreisje (€20,00)
of voor het schoolverlaterskamp (€60,00). Ook deze bijdrage is vrijwillig.

Een steuntje in de rug voor gezinnen met een laag inkomen
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan sportclubs, muziekverenigingen en
voldoende spullen hebben om goed mee te kunnen doen op school. Als dat door geldzorgen niet lukt,
kan Stichting Leergeld u helpen. De mogelijkheden die zij bieden voor kinderen in het basisonderwijs
zijn bijvoorbeeld: een (refurbished) computer, een fiets, contributiegeld voor sportclubs, naschoolse
activiteiten, zomerkampen, enzovoort.
Informatie over Stichting Leergeld Eindhoven kunt u vinden op https://www.leergeld.nl/eindhoven/.

Als je vragen hebt of als je het fijn vindt als iemand je ondersteunt bij de aanvraag, zoek je contact met de intern begeleider van de school of de contactpersoon van WIJeindhoven.

Sponsoring
Als de school giften of extra geld buiten de ouderbijdrage ontvangt, wordt dit sponsoring genoemd.
Voor de start van de sponsoractie wordt bekend gemaakt wat het doel is van de actie en waaraan het
geld wordt besteed. Zo kan u zelf bepalen of en met welk bedrag u bijdraagt aan de sponsoractie.
Er zijn landelijke regels voor als u zelf of als uw bedrijf, de school wil sponsoren. Bent u dit van plan,
spreek dan met de directeur van de school hierover. In het schoolplan en op de website van SALTO
staat meer informatie.